Accidents laborals


Què es considera accident laboral? 
Accident laboral és tota lesió corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut amb ocasió o per conseqüència de la feina que realitza la persona assalariada o la persona que realitza una activitat per compte propi. Les lesions descrites es produeixen en el temps i en el lloc de treball.

S’assimilen al lloc de treball tots els espais en els quals s’executen els serveis corresponents al contracte de treball o les tasques professionals.
No es considera accident laboral, l’accident produït per força major aliena al treball, ni aquell que tingui com a causa el dol de la persona treballadora, sigui assalariada o per compte propi, accidentada. 
Força majorEs considera força major en l’àmbit laboral, l’obstacle imprevist o previsible però inevitable, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. 
Malalties no professionals assimilades a accident laboral: Tenen consideració d’accident laboral les malalties, que no siguin professionals, que contreu el treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que s’acrediti que aquesta malaltia té com a causa exclusiva l’execució d’aquest.

La prova va a càrrec de la persona assegurada i no s’aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi. 

Què és un accident in itinere?
El que pateix el treballador/a en anar o en tornar del lloc de treball.

Tal com s'estableix a l'art. 115.2 a) de la Llei general de la Seguretat Social i la jurisprudència sobre l'accident de treball in itinere, és necessari que, per a la seva consideració, es donin quatre requisits:

1. Teleològic: La finalitat del desplaçament ha de ser la d’anar o de tornar de la feina.
2. Topogràfic: El camí utilitzat per al desplaçament ha de ser l'habitual i normal.
3. Mecànic: El mitjà de transport emprat per salvar la distància a recórrer ha de ser l'habitual i adequat.
4. Cronològic: El temps utilitzat ha de ser el normal, sense interrupcions per motius particulars que puguin trencar la relació de causalitat, tenint en compte la distància a recórrer, el mitjà de transport utilitzat, etc.Aquí teniu un vídeo explicatiu que us pot resultar d'utilitat:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada